• Bienvenido a nuestra página web
foto estudia con nos

Vols estudiar amb nosaltres?

La Facultat d’Odontologia de la UB ofereix a odontòlegs i a metges estomatòlegs l’opció d’especialitzar-se amb els seus prestigiosos i molt bé valorats Màsters propis en Medicina, Cirurgia i Implantologia Oral, en Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos i en Actualització Diagnòstica i Terapèutica en Medicina Bucal.

Tota la informació que necessites per a especialitzar-te a la UB

Els nostres Màsters estan dirigits a Llicenciats o Graduats en Odontologia i Metges especialistes en Estomatologia.

La selecció dels candidats es farà tenint en compte el currículum i una entrevista personal. Si es considera necessari, el candidat haurà de realitzar una prova de coneixements.

Per conèixer el preu anual de la matrícula del Màster en Medicina Cirurgia i Implantologia Oral, del Màster en Odontologia en Pacients Oncològics i Immunocompromesos i del Màster en Actualització Diagnòstica i Terapèutica en Medicina Bucal, consultar la secció “Dades generals” dedicada a cada Màster, a la secció “Els nostres Màsters”.

Sol·licitud de Preinscripció 2016/2017

Per presentar la sol·licitud de preinscripció, serà necessari aportar la següent documentació (no s’admetrà cap sol·licitud que no adjunti tota la documentació correcta):

  1. Sol·licitud de preinscripció
  2. Currículum Vitae amb fotografia
  3. Fotocòpia del DNI o passaport
  4. Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat en Odontologia o Llicenciat en Medicina i Cirurgia, especialitat Estomatologia
  5. Fotocòpia simple de l’expedient acadèmic

IMPORTANT: en cas de titulació estrangera, la documentació detallada en els punts 4 i 5 haurà d’estar legalitzada. Saber-ne més: http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm

Aquesta documentació es pot enviar per correu ordinari o missatgeria a la següent adreça:

Facultat d’Odontologia
Deganat

Campus Bellvitge

Pavelló de Govern, 2a pl.

Feixa Llarga, s/n

08907 – L’Hospitalet de Llobregat

Quan finalitzi el període de preinscripció o bé durant el mateix, ens posarem en contacte amb els aspirants per fer la selecció.

Data inicial de preinscripció: 1/04/2016
Data final de preinscripció: 30/09/2016

Inici del curs: 2/11/2016

Nombre de places: 6-8

Si estàs interessat a cursar algun dels nostres Màsters, no dubtis a inscriure’t o sol·licita més informació mitjançant el següent correu electrònic: mastermedcirimp@ub.edu o cridant al 934024255.